• Technikum energetyczne

        • Istotą zawodu technika energetyka jest eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej. Do jego głównych zadań należy wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych, wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych oraz nadzorowanie i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.