• Technikum mechanicznej obróbki skrawaniem

    • Kierunek Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji operator obrabiarek skrawających (CNC) Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Specjaliści technolodzy są fachowcami w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
         ► wytwarzania części maszyn i urządzeń;
         ► dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
         ► instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
         ► obsługiwania maszyn i urządzeń;
         ► organizowania procesu produkcji.

     Klasa Patronacka