• Barbara Wojtkowska – Podgórska – kierownik administracyjno – gospodarczy
    Anita Błaszczyk – główny księgowy
    Elżbieta Kajdaniak – sekretarz szkoły
    Karina Melka – pomoc administracyjna
    Magdalena Szymanek – referent do spraw finansowych