• Dostępność architektoniczna

   Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Zielonej 3 i przechodzenia przez obszary kontroli przedstawia się w następujący sposób:
   1.    Wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również osobom z niepełnosprawnościami,
   2.    Przed głównym wejściem znajduje się chodnik.
   3.    Wejście do budynku stanowią oszklone drzwi z klamką w formie uchwytu,
   4.    Drzwi wewnętrzne zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi panelami.
   5.    Korytarze są dostępne, obszar korytarza pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo w ciągach komunikacyjnych znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku. W budynku nie ma windy
   6.    W budynku nie ma pochylni. W przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym po budynku pomaga pracownik ochrony.
   7.    Przed wejściem głównym, naprzeciw drzwi znajdują się są dwa miejsca parkingowe (brak oznaczenia "dla osób niepełnosprawnych").
   8.    Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
   9.    W budynku ZST w Pleszewie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać