• O naszej szkole

   • Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie może poszczycić się wieloletnią tradycją kształcenia młodzieży.
    Istnieje już 58 lat i obecnie w szkole uczy się 708 uczniów w 25 oddziałach o kierunkach:
    ► technik mechatronik
    ► technik informatyk
    ► technik ekonomista
    ► technik handlowiec
    ► technik logistyk
    ► technik żywienia i usług gastronomicznych
    ► technik pojazdów samochodowych
    ► technik fotografii i multimediów
    ► technik energetyk
    ► technik programista
    ► technik mechanicznej obróbki skrawaniem

    Stworzyliśmy bardzo dobre warunki do nauki.

    Szkołę wyróżnia doskonała baza dydaktyczna: dwie pracownie komputerowe, pracownia gastronomiczna
    a także pełnowymiarowa sala gimnastyczna z widownią i zapleczem, mała sala gimnastyczna oraz boisko ze
    sztuczną nawierzchnią.
    W całej szkole jest bezprzewodowy dostęp do internetu.

    Uczniowie biorą udział w projektach naukowo-badawczych współpracując ze uczelniami wyższymi.
    Biorą także udział w zajęciach klas patronackich: współpraca z  Firmą DMG MORI oraz Mirit - Software House.

    Atmosfera panująca w szkole oparta jest na budowaniu relacji i wartości.
    Kadra szkoły to w większości nauczyciele dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatora
    przedmiotów maturalnych i zawodowych.

    Szkoła bierze udział w wielu projektach wojewódzkich i ogólnopolskich.
    Co roku prawie 100% uczniów zdaje egzaminy na kwalifikacje zawodowe.