• Wykaz klas w roku szkolnym 2021/2022

   • Klasa Zawód Wychowawca
    1tr technik mechatronik Robert Karczewski
    1ti technik informatyk Natalia Tatko
    1tżf technik żywienia i usług gastronomicznych/
    technik fotografii i multimediów
    Dariusz Niemczewski
    1teh technik ekonomista/technik handlowiec Magdalena Wiatrowska
    1tl technik logistyk Romana Siemasz
    2tr technik mechatronik Dariusz Cichy
    2ti technik informatyk Katarzyna Mrowicka
    2tżs technik żywienia i usług gastronomicznych/
    technik pojazdów samochodowych
    Piotr Świderski
    2teh technik ekonomista/technik handlowiec Liliana Gramala-Slebioda
    2tl technik logistyk Aleksandra Waliszewska
    3trg technik mechatronik (po gimnazjum) Krystyna Mastalerek
    3teżg technik żywienia i usług gastronomicznych (po gimnazjum) Anna Kałużna
    3tig technik informatyk (po gimnazjum) Katarzyna Staszak
    3tlg technik logistyk (po gimnazjum) Karolina Szybiak
    3trp technik mechatronik (po szkole podstawowej) Grzegorz Chraplak
    3tip technik informatyk (po szkole podstawowej) Ryszard Walczak
    3tehp technik ekonomista/technik handlowiec (po szkole podstawowej) Iwona Majchrzak
    3tlp technik logistyk (po szkole podstawowej) Sara Stefaniak
    3tżsp technik żywienia i usług gastronomicznych/
    technik pojazdów samochodowych (po szkole podstawowej)
    Janusz Waliszewski
    4tr technik mechatronik Małgorzata Pohl
    4te technik ekonomista Monika Gramczewska
    4tżs technik żywienia i usług gastronomicznych/
    technik pojazdów samochodowych
    Róża Dzierbińska-Nowacka
    4ti technik informatyk Piotr Hain
    4tla technik logistyk Sylwia Skowrońska-Stańczyk
    4tlb technik logistyk Bogumiła Wójcik