• Robert Kołodziej - przewodniczący
    Małgorzata Grzechowiak - zastępca przewodniczącego
    Kinga Suty - skarbnik

    Numer konta: 72 8407 0003 0000 0273 2000 0001
    Bank Spółdzielczy w Pleszewie