• Technikum ekonomiczne

    • Interesują Cię zagadnienia z zakresu finansów? Chcesz poznać zasady i mechanizmy funkcjonowania gospodarki i działających w niej przedsiębiorstw, oraz uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu oraz kontroli wielu obszarów funkcjonowania różnych organizacji? Jeśli tak, nasza szkoła oferuje Ci kierunek technika ekonomisty. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach, mającymi duże szanse zatrudnienia.

     Podczas nauki zgłębisz zasady działania systemów komputerowych księgowo-finansowych, magazynowo- sprzedażowych, oraz kadrowo-płacowych. Poznasz zasady organizacji biura, oraz planowania przedsięwzięć gospodarczych. Nauczysz się także sporządzania sprawozdań finansowych, obliczania wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości. Po ukończeniu kierunku możesz:

     1. Rozpocząć pracę w następujących miejscach:
     ► w bankach,
     ► w urzędach np. US, ZUS, gmina, starostwo,
     ► w zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych
     ► w biurach doradztwa podatkowego,
     ► w przedsiębiorstwach w: - działach kadr,
     ► sekretariatach,

     2. Założyć własną działalność gospodarczą,

     3. Kontynuować naukę na uczelniach wyższych.