• Konkurs "Powróćmy do lat dziecięcych..."
     • Konkurs "Powróćmy do lat dziecięcych..."

     • Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Dziecka, zaprasza do udziału w konkursie "Powróćmy do lat dziecięcych...". Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie przebierz się za jedną z postaci z ulubionej bajki. Na 3 godzinie lekcyjnej członkowie samorządu będą oceniać jak się przebraliście. Wasza wyobraźnia i kreatywność, zostaną nagrodzone.

      SU

    • Uczniowie i absolwenci ZST na Rajdzie Żołnierzy Wyklętych
     • Uczniowie i absolwenci ZST na Rajdzie Żołnierzy Wyklętych

     • W sobotę, 21 maja w Lasach Taczanowskich odbył się VII Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych im. kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” i por. Kazimierza Skalskiego „Zapory” organizowany przez Drużynę Tradycji 70 PP pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Celem Rajdu, który jest jedyną tego typu imprezą cykliczną w Polsce, jest upamiętnienie dowódców i żołnierzy podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” i Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Bałtyk” działających i walczących na naszym terenie. Wielkopolski Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych został wpisany do oferty edukacyjnej BEP IPN w Poznaniu.

      Rajd odbywa się w Lasach Taczanowskich i Koryckich. Polega on na przejściu trasy ok 12 km, na której poszczególne patrole muszą wykonać kilka punktowanych zadań i uniknąć dekonspiracji przed patrolami komunistycznej Milicji Obywatelskiej, funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego czy formacjami ludowego Wojska Polskiego.

      W rajdzie tradycyjnie brali udział nasi uczniowie i absolwenci zarówno po stronie organizatorów jak i uczestników rajdu. W organizacji rajdu i rekonstrukcji historycznej wzięli udział: Olaf Pera z klasy III Tżs oraz nasi absolwenci: Łukasz Matłoka, Kacper Bania, Kacper Szlachta i Paweł Wojcieszak. Członkowie szkolnego koła krótkofalarskiego zorganizowali i przeprowadzili symulację łączności z Londynem, co stanowiło jeden z punktów rywalizacji uczestników rajdu. Opiekę i pierwszą pomoc zapewnili nasi uczniowie Kacper Gomułka III thp, Mateusz Wypych III tip i Maciej Kubasik III trg członkowie i współzałożyciele Stowarzyszenia Pleszew Ratunkowo.

      W tegorocznym Rajdzie wziął udział patrol z ZST Pleszew, który utworzyły uczennice klasy III Tżs: Weronika Bryl, Karolina Furtak i Katarzyna Przybyłek. Uczennice naszej TEŻETKI zajęły drugie miejsce i uzyskały specjalną nagrodę za zdobycie największej liczby punktów w konkurencji medycznej.

    • Święto Konstytucji 3 maja 1791 roku
     • Święto Konstytucji 3 maja 1791 roku

     • W 1791 roku, na Sejmie Wielkim, obradującym w latach 1788 – 1792 uchwalona została „Ustawa Rządowa” zwana potocznie Konstytucją 3 maja. Jest ona uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję, która akcentowała jedność ustroju prawnego państwa. Wprowadzała ona w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała także perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. W Konstytucji przyjęto monteskiuszowski trójpodział władz na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W trosce o sprawność funkcjonowania państwa zniesiono liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

      Przeciwnicy reform, pod hasłem obrony zagrożonej wolności, zwrócili się do carycy Katarzyny II o wsparcie. W Petersburgu, 27 kwietnia 1792 roku, zawiązali konfederację, której akt ogłoszono w Targowicy. Konfederacja w Targowicy stała się od tego czasu w Polsce synonimem zdrady narodowej. Wkroczenie do Polski wojsk rosyjskich i przejście króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do obozu targowiczan zniweczyło dzieło reform i doprowadziło do II rozbioru Polski, a dwa lata później, w 1795 roku, do jej likwidacji.

      Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała niespełna półtora roku, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować suwerenność państwową. Tradycja Konstytucji 3 Maja świętowana była przez Polaków w całym okresie rozbiorowym, dając poczucie dumy i nadziei na niepodległość.

      Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najstarszych polskich świąt państwowych. Ustanowione zostało zaraz po odzyskaniu niepodległości, w kwietniu 1919 roku. Jego ustanowienie było wyrazem woli naszych przodków, widzących w „Ustawie Rządowej z 3 maja 1791 roku” fundamentalne działania na rzecz ratowania upadającej Rzeczpospolitej. Mimo tragedii rozbiorów, pamięć o Konstytucji przetrwała. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zrobiły wszystko aby pamięć o uchwalonej w Polsce, pierwszej nowoczesnej konstytucji europejskiej, niemal całkowicie zatrzeć. Dopiero w 1990 roku pamięci tej przywrócono należne jej miejsce; Sejm RP ponownie ustanowił Święto Konstytucji 3 maja.

    • 2 maja - Dzień Flagi
     • 2 maja - Dzień Flagi

     • Flaga Polski swą genezą sięga średniowiecza, a jej barwy odwzorowują barwy godła polskiego przyjętego w XIII wieku. Wtedy to panująca dynastia Piastów, wizerunek orła białego uznała za oficjalny symbol państwa. Znak w herbie lub godle jest ważniejszą jego częścią, dlatego biały jest na górze, czerwony na dole. Barwy biało - czerwone towarzyszą przez niemal cały okres historii naszej Ojczyzny w różnych formach.

      Pierwsze uregulowanie prawne dotyczące flagi zostało przyjęte w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku. Jako barwy narodowe wybrane zostały kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli biały z czerwonym. Po odzyskaniu niepodległości 1 sierpnia 1919 roku, Sejm Ustawodawczy w uchwalonej ustawie potwierdził, że kolorami flagi będzie biało-czerwony.

      Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Data święta jest symboliczna i nawiązuje do czasów komunistycznych. W PRL, dzień po święcie pracy 1 maja, władze komunistyczne zmuszały Naród do zdejmowania flag tak aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja nie uznawanego przez komunistów.

      Pod biało - czerwonymi barwami odnosiliśmy zwycięstwa ale także przeżywaliśmy narodowe tragedie. Nasza Biało - Czerwona jest ważnym symbolem trwania naszego Narodu i Państwa. Symbolem z zaciekłością zwalczanym i niszczonym przez naszych wrogów. Symbolem pod którym ginęły tysiące naszych bohaterów, którym winniśmy pamięć. Wywieszenie flagi narodowej jest symbolem czci jaką jesteśmy im winni. To przede wszystkim my winniśmy szacunek naszym symbolom narodowym. Jeśli nam tego szacunku zabraknie nie wymagajmy od innych żeby nas szanowali.

      2 maja Wywieś flagę, okaż szacunek Ojczyźnie i tym którzy za nią walczyli